אשכול פיס רחובות | טלפון : 08-9315481 | פקס : 08-9365312