עירית דוידוביץ
עירית דוידוביץ
מנהלת האשכול
פרח דוד
פרח דוד
מזכירה
גולן בן גיגי
גולן בן גיגי
מנהל אחזקה
אסף יחיא
אסף יחיא
מנהל מחשוב ותקשורת
רותי בן שמעון
רותי בן שמעון
לבורנטית מדעים
דורית דוכובני
דורית דוכובני
לבורנטית מדעים
סמדר דנוך
סמדר דנוך
עובדת נקיון
רוזנה צברי
רוזנה צברי
עובדת נקיון
דנה קורן
דנה קורן
עובדת נקיון
דוד מולו
דוד מולו
אב בית אחה"צ